Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11862
Ime enote: Čušperk - Arheološko najdišče Stari grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, gomilno grobišče, ruševina, grad
Tekstualni opis enote:
Ruševine gradu, prazgodovinsko gradišče z gomilnim grobiščem in rimske drobne najdbe. Obodni grad, pozidan na tlorisu pravokotnika v 12. stol. Znotraj oboda je stal večnadstropen stolp in palacij. Grad je bil v 16. stol. utrjen z obzidjem.
Datacija enote: 
starejša železna doba, rimska doba, druga polovica 12. stol., 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČUŠPERK
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine