Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11875
Ime enote: Pece - Arheološko območje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, gradišče, naselbina, grobišče, cesta
Tekstualni opis enote:
Med naseljema Bičje in Pece so antične naselbinske in grobiščne ostaline. Vidna je tudi trasa rimske ceste. Na vrhu hriba Gorica leži prazgodovinsko gradišče.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PECE
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine