Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11898
Ime enote: Žalna - Cerkev sv. Lovrenca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, nagrobnik, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
Cerkev je prvič omenjena 1662. Ladja s severnim zvonikom in prezbiterij sta bila 1787 povečana. Kapeli sta bili prizidani 1858. Glavni oltar s sliko Š. Šubica iz 19. stol., stranska z začetka 20. stol. V zahodno steno je vzidan rimski nagrobnik.
Datacija enote: 
rimska doba, tretja četrtina 17. stol., 1662, zadnja četrtina 18. stol., 1787, tretja četrtina 19. stol., 1858
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽALNA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču v severnem delu Male Žalne.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine