Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13665
Ime enote: Boršt pri Dvoru - Vaška kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica odprtega tipa z letnico 1851. Prvotne arkadne odprtine so bile kasneje zazidane. Na oltarni steni v notranjščini visi slika Pieta (olje na platnu) z začetka 20. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1851
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BORŠT PRI DVORU
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Kapelica stoji ob cesti v severnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine