Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13951
Ime enote: Srednji Lipovec - Goršetova kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica odprtega tipa iz druge polovice 19. stol. s fragmenti stenske poslikave v notranjščini. Lesen kip sv. Matere božje hranijo lastniki v hiši Srednji Lipovec 1.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SREDNJI LIPOVEC
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Kapelica stoji ob križišču nasproti hiše Srednji Lipovec 1, v jugozahodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine