Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14739
Ime enote: Laze pri Boštanju - Grad Rekštanj
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, posamična najdba
Tekstualni opis enote:
Skromni ostanki (zidovje bergfrida in grajskega jedra ter del obrambnega jarka) obodnega gradu iz 13. stol. (prva omemba 1392), 1515 požganega, nato obnovljenega ter v 17. stol. opuščenega. Tudi najdišče plavutaste sekire in rimskodobnega nagrobnika.
Datacija enote: 
bronasta doba, rimska doba, 13. stol., zadnja četrtina 14. stol., 1392, prva četrtina 16. stol., 1515
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE PRI BOŠTANJU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine