Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15513
Ime enote: Zagorica pri Velikem Gabru - Arheološko najdišče Zagorica-Bič
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, grobnica, žgani pokop, naselbina, villa rustica
Tekstualni opis enote:
Kompleksno najdišče na trasi dolenjske avtoceste z ostalinami iz prazgodovine (laten in eneolitik), rimske dobe in zgodnjega srednjega veka.
Datacija enote: 
bakrena doba, mlajša železna doba, rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAGORICA PRI VELIKEM GABRU
Občina: TREBNJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine