Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15533
Ime enote: Sela pri Dobu - Arheološko najdišče pod Bučarjevim hribom
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, talilnica
Tekstualni opis enote:
Ob gradnji avtoceste leta 1996 je bila odkrita, med leti 1998 in 1999 pa raziskana naselbina s kontinuiteto poselitve od pozne bronaste do rimske dobe. V naselbini so odkriti objekti metalurške dejavnosti.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, železna doba, zgodnja rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELA PRI DOBU
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine