Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1571
Ime enote: Lopata - Cerkev sv. Neže
  Fototeka INDOK: 1999, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Neža
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska cerkev (prva omemba 1581), s tristranim prezbiterijem iz okoli 1685 in poslikanim kasetiranim stropom v ladji iz 1743. Zunanjščino in notranjščino ladje krasijo poslikave delavnice Tomaža iz Senja (1520). Zvonik ima letnico 1898.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., 1581, zadnja četrtina 17. stol., druga četrtina 18. stol., 1743, zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Delavnica Tomaža iz Senja (slikar; ok. 1520)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOPATA
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev, obdana z nizkim zidcem, stoji na rahli vzpetini sredi vasi Lopata.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine