Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15730
Ime enote: Velike Dole pri Temenici - Arheološko območje Velike Dole
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje
Tekstualni opis enote:
Nekje v naselju je bila odkrita 4,5 kg težka gruda bakra, ki jo hrani Narodni muzej Slovenije. Odkrit naj bi bil tudi kratek meč.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKE DOLE PRI TEMENICI
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine