Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15744
Ime enote: Gorenje Brezovo - Arheološko območje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje, grobišče
Tekstualni opis enote:
Že v 19. stoletju so odkrili več rimskih starin, ki so danes shranjene v dunajskem Naravoslovnem muzeju. Najdbe so verjetno del večjega rimskega grobišča, katerega točna lokacija ni znana.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJE BREZOVO
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine