Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15745
Ime enote: Vrh pri Višnji Gori - Arheološko najdišče Vrti
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, žgani pokop
Tekstualni opis enote:
V strokovni literaturi se omenjajo odkritja grobov v vasi. Posebej je zabeležena najdba bronastega kotlička iz žganega groba. Inventar grobov hrani Naravoslovni muzej na Dunaju.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, starejša železna doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH PRI VIŠNJI GORI
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine