Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15752
Ime enote: Stari trg pri Višnji Gori - Arheološko najdišče v dolini Višnjice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
cesta, miljnik, naselbina
Tekstualni opis enote:
Trasa rimske ceste Emona - Neviodunum. Ob njej sta bila odkrita dva miljnika z odklesanim napisom, danes vzidana v hlev pri hiši Dedni Dol 1. Ob cesti se na podlagi novčnih najdb (od cesarja Avgusta do Hadrijana) predvideva tudi manjša naselbina.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARI TRG
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine