Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1580
Ime enote: Podsmreka pri Višnji Gori - Grad
  Fototeka OE Ljubljana: 2014, Sabina Ravnikar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
V 18. in 19. stol. prezidana nadstropna stavba s tlorisom v obliki črke E z notranjima dvoriščema in vodnjakom (1799). Ohranjene kamnite arkade, profilirane preklade nad okni, stavbno pohištvo, peči. Ob gradu je bil park, kasneje sadovnjak.
Datacija enote: 
17. stol., 18. stol., 1799, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODSMREKA PRI VIŠNJI GORI
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Podsmreka pri Višnji Gori 2. Dvorec stoji na robu terase nad magistralno cesto Ljubljana-Zagreb vzhodno od vasi Podsmreka pri Višnji Gori. Na zahodni strani je ostanek parkovne ureditve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika neznano
Akt razglasitve:
Odločba: Grad Podsmreka pri Višnji gori, zbirka orožja in notranja oprema so državno zaščiteni spomeniki kulturnozgodovinskega pomena, odločba, št. 299/46-I/6
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1.6.1946 -
 
©Register kulturne dediščine