Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1600
Ime enote: Sela pri Ajdovcu - Cerkev sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Cerkev, v virih omenjena 1526, je bila v 18. stol. barokizirana in med 2. svetovno vojno precej poškodovana. Glavni oltar je iz 19. stol., kipi so starejši. Atika oltarja iz 18. stol. služi kot stranski oltar. Obdaja jo pokopališče.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELA PRI AJDOVCU
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, južno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine