Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1604
Ime enote: Višnje - Cerkev sv. Filipa in Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Filip in Jakob
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1136, je leta 1943 pogorela. Ohranjeni le oltarni kipi in zvonik. Leta 1968 je bila obnovljena. Je enoladijska, ima polkrožni prezbiterij in zvonik v nadaljevanju.
Datacija enote: 
druga četrtina 12. stol.1136, sredina 20. stol., 1943, 1968
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VIŠNJE
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji v severozahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine