Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1620
Ime enote: Bela Cerkev - Cerkev sv. Andreja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Andrej
Tekstualni opis enote:
Centralno zasnovana stavba, pozidana ali vsaj prezidana v poznobaročnem duhu 1813 na prostoru starejše prednice, ima oltarje iz prve polovice 19. stol., ki ohranjajo tradicijo baročnega podobarstva.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol., 1770-1780, prva četrtina 19. stol., 1813
Avtor(ji): 
(; ), Janez Valentinčič (arhitekt; 1973), Marta Kunaver (vitražist; 1995)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BELA CERKEV
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču na robu naselja, na najvišji točki vzpetine, okrog katere se je razvila vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine