Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1621
Ime enote: Dolenje Kronovo - Cerkev sv. Nikolaja
  Fototeka OE Novo mesto: 2016, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška, 1739 barokizirana stavba z zvonikom osmerokotnega prereza ima slikovito dekorativno poslikano fasado. Na slavoločni steni so fragmenti poslikave Podpeškega mojstra iz okoli 1520. Neobaročen oltar iz 1862 je delo podobarja J. Johanta.
Datacija enote: 
srednji vek, prva četrtina 16. stol., druga četrtina 18. stol., 1739
Avtor(ji): 
Podpeški mojster (slikar; ok. 1510-1520)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLENJE KRONOVO
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem robu vasi Dolenje Kronovo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine