Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1622
Ime enote: Vinji Vrh pri Beli Cerkvi - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev s tristrano sklenjenim prezbiterijem in zvonikom pred vhodom s kamnitim portalom je bila pozidana v 17. stol. Glavni oltar je sočasen, predelan v 19. stol., prižnica iz 2. polovice 18. stol. z ohranjeno prvotno obliko.
Datacija enote: 
17. stol., zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINJI VRH
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu razglednega in z vinogradi zasajenega Malega Vinjega vrha, ob njej raste mogočna lipa.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine