Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1623
Ime enote: Tomažja vas - Cerkev sv. Štefana
  Fototeka OE Novo mesto: 2015, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
V osnovi srednjeveška cerkev je bila v 2. polovici 17. stol. temeljito barokizirana. Glavni oltar in oba stranska oltarna nastavka je 1879 izdelal novomeški podobar A. Kušlan, oltarni sliki je naslikal A. Cej.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TOMAŽJA VAS
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, sredi travnikov in njiv izven Tomažje vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2016 -
 
©Register kulturne dediščine