Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1624
Ime enote: Draga pri Beli Cerkvi - Cerkev sv. Helene
  Fototeka OE Novo mesto: 2016, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Helena
Tekstualni opis enote:
Romanska cerkev, izpričana 1531 z donatorskim napisom ob freski sv. Krištofa (oba odstranjena). V 17. stol. je bila barokizirana in obnovljena 1869. Poznogotski celopostavni kip Marije z Jezusom, oltar iz 17. stol., slika A. Postla, zvonček iz 1618.
Datacija enote: 
13. stol., druga četrtina 16. stol., 1531, 17. stol., tretja četrtina 19. stol., 1869
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRAGA
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
Cerkev stoji zahodno od vasi Draga, na robu grebena, ki se razteza pod Malim Vinjim vrhom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.6.2016 -
 
©Register kulturne dediščine