Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1654
Ime enote: Vrh pri Boštanju - Cerkev sv. Ane
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev z zvonikom kvadratnega tlorisa na zahodu in tristrano sklenjenim prezbiterijem z zakristijo na severu je bila glede na stavbne značilnosti zgrajena v 17. stol. Stranska oltarja sta iz 17. stol., glavni je iz 19. stol.
Datacija enote: 
17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Hinko Podkrižnik (restavrator; 1954)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH PRI BOŠTANJU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na položni vzpetini severno nad dolino Mirne, sredi zaselka Okič, zahodno od Boštanja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine