Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1655
Ime enote: Lukovec nad Boštanjem - Cerkev sv. Marije Magdalene
  Fototeka OE Celje: 2014, Nataša Podkrižnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marija Magdalena
Tekstualni opis enote:
Cerkvi z romansko ladjo pravokotnega tlorisa, ki je bila predelana v 17. stol., sta bila 1888 na vzhodu prizidana triosminsko zaključen prezbiterij in zakristija. Nizek zvonik je prislonjen ob zahodno steno ladje. Glavni oltar je iz 1888.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, 17. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1888
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LUKOVEC
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Pravilno orientirana cerkev stoji na platoju vzpetine jugozahodno nad vasjo Lukovec, na vzhodnem pobočju hriba Veliki vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine