Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1656
Ime enote: Kompolje ob Savi - Cerkev sv. Mihaela
  Fototeka OE Celje: 2008, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Mihael
Tekstualni opis enote:
Enoladijska predromanska cerkev iz 10. ali najkasneje 11. stol. je bila v 2. polovici 17. stol. in v 18. stol. barokizirana, prizidana sta bila zvonik in tristrano zaključen prezbiterij (1738). Oprema je baročna. Obdaja jo obzidano pokopališče.
Datacija enote: 
10. stol., druga polovica 17. stol., prva polovica 18. stol., 1738
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOMPOLJE
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, na vzhodnem robu vasi Kompolje, na desnem bregu Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine