Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1657
Ime enote: Log - Cerkev sv. Križa
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Srednjeveški ladji s prezbiterijem iz okrog 1600 z zakristijo na jugu je bil 1739 pred portal iz 12. stol. prizidan zvonik. Ob oknu severne stene in na južni zunanji steni ladje so ostanki gotskih fresk iz okoli 1400. Oprema je iz 19. stol.
Datacija enote: 
12. stol., pozni srednji vek, prelom 16. stol. in 17. stol., druga četrtina 18. stol., 1739
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOG
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču v vzhodnem delu vasi Log, južno od ceste Sevnica-Krško.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine