Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1657
Ime enote: Log - Cerkev sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Ladji (portal iz 12. stol.) s predzidanim zvonikom iz 1739 sledi prezbiterij nepravilnega tlorisa (okrog 1700) z zakristijo na jugu. Sledovi gotskih fresk, srednjeveško okno, oprema iz 19. stol.
Datacija enote: 
12. stol., pozni srednji vek, prelom 17. stol. in 18. stol., druga četrtina 18. stol., 1739
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOG
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev leži na griču, južno od ceste Sevnica - Krško, v vzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine