Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1658
Ime enote: Vrh pri Boštanju - Cerkev Marijinega vnebovzetja
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Božjepotna cerkev, zgrajena 1734, je domnevno zgodnje delo C. Zullianija. Pred ladjo oktogonalnega tlorisa s kupolo in plitkima oltarnima nišama je predkorje in zvonik. Ob ravno sklenjenem prezbiteriju je zakristija. Oprema je baročna.
Datacija enote: 
druga četrtina 18. stol., 1734
Avtor(ji): 
Candido Zulliani (arhitekt; 1734), Jože Cerinšek (slikar; 1935)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH PRI BOŠTANJU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji vrh razglednega griča, južno nad dolino Grahovice, zahodno od Boštanja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.4.2013 -
 
©Register kulturne dediščine