Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1659
Ime enote: Šmarčna - Cerkev Marije Pomočnice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marija Pomočnica
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo starejša kapela z oktogonalno ladjo in zvonikom (oltarni prostor v zvonici) ter 1970 prizidan večji oktogon (prostor za vernike). Oprema je večinoma baročna.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1970
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMARČNA
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na polju, jugovzhodno od vasi, na desnem bregu Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine