Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1681
Ime enote: Bučka - Cerkev sv. Matije
  Fototeka OE Novo mesto: 2010, Robert Peskar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Matija
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajeno v 17. stoletju, sestavljajo dvoranska ladja z oboki, slonečimi na štirih slopih, grebenasto obokan poligonalni prezbiterij, zvonik na severni ter zakristija na južni strani.
Datacija enote: 
prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUČKA
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Orientirana cerkev stoji na južnem robu pokopališča, na vrhu manjše vzpetine sredi vasi Bučka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2016 -
 
©Register kulturne dediščine