Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1683
Ime enote: Močvirje - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Novo mesto: 2015, Marko Pršina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1581, sestavljajo romanska ladja, prezbiterij pravokotnega tlorisa iz 18. stol., na zahodni strani 1846 prizidani zvonik in zakristija na južni strani. Glavni oltar iz 18. stol. izvira iz kostanjeviškega samostana.
Datacija enote: 
srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., 1581, 18. stol., druga četrtina 19. stol., 1846
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MOČVIRJE
Občina: ŠKOCJAN
Lokacija:
Cerkev stoji sredi pobočja, severno nad vasjo Močvirje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Ur.l. RS, št. 18/2016-638, 59/2017-2857
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.3.2016 -
 
©Register kulturne dediščine