Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1719
Ime enote: Trebanjski vrh - Cerkev sv. Jerneja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jernej
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1526, sestavljajo srednjeveška ladja, poligonalni prezbiterij iz 17. stol., kapela na severni in zvonik iz 18. stol. na zahodni strani. Oltar v Frančiškovi kapeli iz 1736.
Datacija enote: 
srednji vek, druga četrtina 16. stol., 1526, 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBANJSKI VRH
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu hriba severno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine