Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1726
Ime enote: Črmošnjice - Cerkev Marijinega vnebovzetja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Enotna baročna cerkvena stavba je pozidana na osmerokotni tlorisni zasnovi s parom pravokotnih kapel in s pravokotnim prezbiterijem. Glavni in stranska oltarja so iz 19. stol. Plastika je starejša.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRMOŠNJICE
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji sredi naselja in je orientirana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine