Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1727
Ime enote: Srednja vas pri Črmošnjicah - Cerkev sv. Filipa in Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Filip in Jakob
Tekstualni opis enote:
Centralno zasnovana cerkev je bila pozidana v prvi polovici 18. stol. Glavni baročni pozlačeni oltar iz 1774 je izdelek J. Fayenza.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Josip Fayenz (podobar; 1774)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SREDNJA VAS
Občina: SEMIČ
Lokacija:
Cerkev stoji na robu vasi, ob cesti Črnomelj - Dolenjske Toplice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine