Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1756
Ime enote: Videm v Dobrepolju - Cerkev sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Na mestu srednjeveške cerkve k zvoniku prizidana klasicistična cerkev. Glavni oltar (M. Tomc, M. Langus). Kamnita baročna stranska oltarja (slike J. Wolf, 1864). Prižnica, križev pot (M. Koželj, 1872).
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Ivan Vurnik (arhitekt; ?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VIDEM
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču na severni strani križišča cest v središču vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine