Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1757
Ime enote: Ponikve v Dobrepolju - Cerkev sv. Florijana
  Fototeka OE Ljubljana: 2007, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Florijan
Tekstualni opis enote:
V osnovi gotska cerkev je bila 1771-73 predelana v enotno poznobaročno cerkev z odprto lopo na severu. Obok in slavolok je poslikal A. Postl. Vsi trije oltarji so kvalitetni primeri tipa zlata oltarja iz 2. polovice 17. stol. (glavni predelan 1735).
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga polovica 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1771-1773
Avtor(ji): 
Anton Postl (slikar; 1773)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PONIKVE
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem robu vasi Ponikve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 54/99-2575, 31/2017-1717
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.7.1999 -
 
©Register kulturne dediščine