Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1758
Ime enote: Zdenska vas - Cerkev sv. Antona Padovanskega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, lipa, sv. Anton Padovanski
Tekstualni opis enote:
Baročna, v 19. stol. prezidana cerkev. Pravokotna ladja in prezbiterij ter zvonik na zahodni strani. Na portalu letnica 1870. V notranjosti so freske Š. Šubica, 1860/61. Oltarne slike so delo A. Postla, 1770.
Datacija enote: 
18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1870
Avtor(ji): 
Štefan Šubic (slikar; 1860-1861)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZDENSKA VAS
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na Zdenski rebri, severno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine