Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1759
Ime enote: Hočevje - Cerkev sv. Jožefa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jožef
Tekstualni opis enote:
Cerkev s pravokotno ladjo, tristrano zaključenim prezbiterijem in zvonikom ob zahodni fasadi, zgrajena v 17. stol. Stranski oltar s konca 17. stol. z oltarnimi slikami iz 1. polovice 18. stol.
Datacija enote: 
17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOČEVJE
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji vzhodno od križišča cest v vzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine