Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1761
Ime enote: Kompolje - Cerkev sv. Vida
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Vid
Tekstualni opis enote:
Srednjeveško zasnovana cerkev, omenjena 1343, oblikuje z manjšim trgom središčni del naselja. 1877 je cerkev v celoti pogorela in bila nato konec 19. stol. na novo pozidana, kot enoladijska cerkev z zvonikom na zahodu.
Datacija enote: 
druga četrtina 14. stol., 1343, druga polovica 19. stol., 1877
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOMPOLJE
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na trgu v središču naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine