Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1762
Ime enote: Podgora v Dobrepolju - Cerkev sv. Miklavža
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Miklavž
Tekstualni opis enote:
Baročna cerkev s pravokotno ladjo, enako visokim in ožjim kvadratnim prezbiterijem ter zvonikom na zahodni strani. Omenjena 1649.
Datacija enote: 
sredina 17. stol., 1649
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODGORA
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji v severozahodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine