Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1763
Ime enote: Podpeč v Dobrepolju - Cerkev sv. Martina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
Baročna centralno zasnovana cerkev, ki jo sestavljajo oktogonalna ladja, oktogonalen prezbiterij in zvonik, prizidan k zahodni strani cerkve. Omenjena 1526, prenovljena na začetku 20. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 18. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODPEČ
Občina: DOBREPOLJE
Lokacija:
Cerkev stoji zahodno od obcestne vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine