Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1764
Ime enote: Knežja vas - Cerkev sv. Neže
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Neža
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo pravokotna ladja, kvadratni prezbiterij s križnim obokom iz 17. stol., stranski kapeli, zakristija in zvonik. Oltarji so iz 17. in 18. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KNEŽJA VAS
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzpetini sredi naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine