Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1765
Ime enote: Korita pri Dobrniču - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Cerkev, omenjena 1526, na začetku 18. stol. barokizirana, 1868 temeljito popravljena. Glavni oltar je iz 1727, stranska zlata oltarja in prižnica so z začetka 17. stol., Marijin kip pa iz 1/2 15. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, prva četrtina 18. stol., sredina 19. stol., 1868
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KORITA
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine