Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1767
Ime enote: Šahovec - Cerkev sv. Duha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Duh
Tekstualni opis enote:
Stavba, prvič omenjena 1526, je bila na začetku 18. stol. temeljito barokizirana. Glavni in edini oltar iz druge polovice 18. stol. je 1866 popravljal M. Bradač.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠAHOVEC
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine