Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1768
Ime enote: Šmaver pri Dobrniču - Cerkev sv. Mavricija
  Fototeka OE Novo mesto: 2007, Mitja Simič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Mavricij
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1526, v 1. polovici 17. stol. temeljito barokizirana. Glavni zlati oltar je iz 1679, obnovljen 1874. Stranska oltarja sta iz 1795 (severni) in 1696 (južni).
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMAVER
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji v grapi ob stari poti proti vrhu razglednega hriba severozahodno od osrednjega dela naselja Šmaver.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine "Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija" za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 76/2008-3442
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2.8.2008 -
 
©Register kulturne dediščine