Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1769
Ime enote: Šmaver pri Dobrniču - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Romarska cerkev je bila pozidana v prvi polovici 18. stol. Glavni oltar je sočasen z arhitekturo, stranska oltarja iz druge polovice 18. stol. sta blizu izdelkom delavnice A. Postla.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠMAVER
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu razglednega vinorodnega hriba Šmaver ob poti, ki vodi iz Dečje vasi proti Gorenjemu vrhu pri Dobrniču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine