Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1770
Ime enote: Podlisec - Cerkev sv. Križa na Liscu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjeno 1526, sestavljajo pravokotna ladja s fragmenti fresk z začetka 15. in začetka 16. stol., kratek prezbiterij in zvonik na južni strani iz 17. stol. ter vhodna lopa iz 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., prva četrtina 16. stol., 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODLISEC
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem vrhu hriba Lisec, ki se dviga severozahodno od naselja Zagorica pri Dobrniču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine