Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1832
Ime enote: Gatina - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Srednjeveški ladji s poslikavami (pod beleži) je bil v začetku 17. stol. dozidan pravokoten prezbiterij in v 19. stol. zahodni zvonik. Glavni oltar iz leta 1670, stranska oltarja iz 17. stol.
Datacija enote: 
srednji vek, prva četrtina 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GATINA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji severovzhodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine