Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1833
Ime enote: Mala Stara vas - Cerkev sv. Katarine
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Katarina
Tekstualni opis enote:
Pravokotna romanska ladja, tristrano zaključen prezbiterij in zahodni zvonik sta gotska. Ladja in prezbiterij sta baročno preobokana. Glavni oltar (1759), stranski epistolski (2/2 17. stol.) in evangelijski oltar.
Datacija enote: 
12. stol., 14. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALA STARA VAS
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji na severnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine