Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1834
Ime enote: Spodnja Slivnica - Cerkev sv. Petra in Pavla
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Peter in Pavel
Tekstualni opis enote:
Cerkev z zvonikom na zahodni strani, prizidano lopo, banjasto obokano ladjo ter zvezdasto obokanim prezbiterijem s freskami iz okrog 1530, figuralnimi konzolami in sklepniki. Oprema iz 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJA SLIVNICA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Petra in Pavla na Spodnji Slivnici za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 28/91-1183
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.12.1991 -
 
©Register kulturne dediščine