Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1836
Ime enote: Sela pri Hinjah - Cerkev sv. Jurija
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franci Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
V poznobaročni tradiciji enotno zasnovana dvoranska cerkev je bila zgrajena okoli 1901 na mestu predhodnice, omenjene 1667. Preprost glavni oltar s kipoma dopolnjuje na steno pritrjen reliefni nastavek z upodobitvijo sv. Jurija, delo F. Kralja.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SELA PRI HINJAH
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji v pobočju sredi vasi Sela pri Hinjah, obdaja jo nizek kamnit zidec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine