Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1837
Ime enote: Veliko Lipje - Cerkev sv. Martina
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Franc Aš
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, zlati oltar, sv. Martin
Tekstualni opis enote:
V osnovi romanska cerkev (omemba 1581), v 2. polovici 17. stol. temeljito prezidana: tristran prezbiterij, okenske odprtine in kamniti portali v ladji, zvonik. Na zunanjščini so ostanki fresk z začetka 16. stol., v notranjščini pa s konca 14. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., 1581, druga polovica 17. stol., 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1993
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKO LIPJE
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču, severno od vasi Veliko Lipje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.2013 -
 
©Register kulturne dediščine